Jednym z podstawowych warunków zatwierdzenia zamówienia jest dołączenie pliku z projektem. Istnieje również możliwość przygotowania projektu lub dostosowanie już istniejącego przez nasze studio graficzne, ale ma to charakter zamówienia usługi dodatkowej i wymaga złożenia zamówienia po przez dział obsługi klienta.

Wszystkie pliki dołączone przez Państwa są poddawane sprawdzeniu i analizie pod kątem wykorzystania do druku, w przypadku wykrycia nieprawidłowości dział DTP będzie się z Państwem kontaktował celem ustalenia dalszego postępowania. Wszelkie nieprawidłowości w plikach wymagające ingerencji Państwa lub naszego studia DTP wydłużają okres realizacji zamówienia.

Format pliku.

Jedynym obowiązującym formatem pliku przy realizacji zamówienia przez sklep internetowy jest PDF. Istnieje możliwość druku z innych formatów plików, ale wymaga to ich przystosowania i ma to charakter indywidualnego podejścia do zamówienia. Realizację takiego zamówienia ustala się bezpośrednio z działem obsługi klienta.

Spady i marginesy:

Względy techniczne wykonania produktu wymuszają na projektancie zastosowania spadów o wielkości 3 mm i marginesów min. 2 mm.

Kolorystyka.

Każdy projekt kolorowy (np. zawierającą kolorowe fotografie) drukuje się za pomocą czterech farb drukarskich (CMYK).

Wydruk dwustronny kolorowy określamy 4+4.

Wydruk jednostronny kolorowy określamy 4+0.

Wydruk jednostronny jednokolorowy (np.: czarno-biały): 1+0.

Wydruk dwustronny jednokolorowy 1+1.

Istnieje możliwość druku z użyciem kolorów dodatkowych (PANTONE), ale jest to traktowane jako zamówienie specjalne i wymaga kontaktu z biurem obsługi klienta.

Teksty

Teksty czarne powinny składać się wyłącznie z koloru czarnego (100% K) i powinny być naddrukowane (OVERPRINT).

Aby teksty były czytelne minimalny rozmiar czcionki to: dla tekstów czarnych 5 pkt., dla tekstów kolorowych 7 pkt.

Eksportując projekt to pliku PDF należy zaznaczyć aby wszystkie czcionki został zamienione na krzywe.

Rozdzielczość

Wszelkie bitmapy (np.: zdjęcia) w projekcie powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 ppi.

Ustawienia Eksportu do PDF:

typ kompresji: zip,

rozdzielczość map bitowych kolor: 300,

rozdzielczość map bitowych skala szarości: 300,

rozdzielczość map bitowych monochromatyczne: 1200,

Kompresja wszystkich tekstów i rysunków kreskowych,

Eksport wszystkich tekstów jako krzywe,

Docelowa przestrzeń barwna: CMYK

Konwertowanie kolorów dodatkowych: CMYK

Profil ICC dla drukarki wyciągów barwnych.